Privacy Policy

Apotheek Voorzorg vindt jouw privacy erg belangrijk. Daarom behandelen wij jouw persoonsgegevens altijd met de grootste zorg. In deze privacy policy kun je lezen waarvoor wij jouw gegevens gebruiken, wat het doel hiervan is en hoe wij jouw gegevens beschermen.

1. Verwerking van persoonsgegevens

Apotheek Voorzorg verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

2. Welke gegevens verwerkt Apotheek Voorzorg?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waaraan je iemand als individu kunt herkennen, zoals een naam, adres of geboortedatum. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Alle persoonsgegevens die je actief verstrekt door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch contact
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

3. Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Binnen Apotheek Voorzorg hebben bevoegde medewerkers (afdeling HRM) toegang tot jouw gegevens, omdat ze deze nodig hebben voor de doeleinden opgenomen in het bovenstaande overzicht. Apotheek Voorzorg verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen omdat je interesse getoond hebt om bij ons te komen werken.
– Apotheek Voorzorg analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

4. Hoe gaan wij om met de beveiliging van jouw gegevens?

Apotheek Voorzorg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@apotheekvoorzorg.nl.

5. Wettelijke grondslagen

Wij baseren ons op een wettelijke grondslag bij het verwerken van jouw persoonsgegevens. Indien je graag wilt werken bij Apotheek Voorzorg hebben wij jouw persoonsgegevens nodig om in contact te komen.

6. Delen van jouw persoonsgegevens

Apotheek Voorzorg verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Apotheek Voorzorg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Apotheek Voorzorg gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Apotheek Voorzorg gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

8. Hoelang worden jouw gegevens bewaard?

Apotheek Voorzorg bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

9. Wat zijn jouw rechten?

Jij hebt volledige zeggenschap over jouw eigen gegevens en kunt een beroep doen op de volgende rechten:

Recht van inzage (artikel 15 AVG)

Jij hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over wat wij precies met jouw gegevens doen en om hier invloed op uit te oefenen.

Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

Jij hebt het recht om onjuiste of onvolledige gegevens te rectificeren en aan te vullen.

Recht op vergetelheid (verwijdering) (artikel 17 AVG)

Jij hebt het recht om jouw gegevens te laten wissen uit onze systemen.

Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)

Jij hebt het recht om aan het gebruik van jouw gegevens beperkingen te stellen als er aan bepaalde criteria wordt voldaan.

Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid gegevens) (artikel 20 AVG)

Jij hebt het recht om een kopie te krijgen van de gegevens die wij op geautomatiseerde wijze verwerken.

Recht van bezwaar tegen verwerking (artikel 21 AVG)

Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als daar een gerechtvaardigd belang voor is.

Wil je een beroep doen op jouw rechten? Dien dan hier jouw verzoek in of stuur ons een brief met duidelijke vermelding van jouw naam, contactgegevens en het recht waarop je je wilt beroepen naar:

Apotheek Voorzorg B.V.
T.a.v. afdeling Privacy
Business Park Stein 414
6181 MD Elsloo

Uiterlijk vier weken na ontvangst van jouw verzoek, ontvang je van ons een reactie.

Wil je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming? Dit kan telefonisch via het (alarm)nummer T +31 88 990 82 13 of per e-mail naar E fg@mosadex.nl. Jouw brief kun je versturen naar onderstaand adres:

Apotheek Voorzorg
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Business Park Stein 414
6181 MD Elsoo

Daarnaast kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Vragen?

Heb je vragen over ons privacy policy? Mail ons dan via: privacy@apotheekvoorzorg.nl.